Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Bc. Danuše Sajdlová, firma  Mýdlárna Kouzelná hájovna pod Lysou horou, provozovna: Malenovice 94, IČO: 04787374 je uživatelem aplikace FORPSI
a jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách
a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

V souladu s Nařízením zpracováváme Vaše data a osobní údaje na základě oprávněného zájmu správce, nezbytné pro splnění smlouvy nebo nezbytné pro splnění právní povinnosti pouze po minimální nutnou dobu a v co nejmenším nutném rozsahu vzhledem k účelu jejich zpracování, který nám ukládají zákony (zejména č. 563/1991 Sb., o účetnictví, č. 280/2009 Sb., daňový řád, č. 235/2004 Sb.

Osobní údaje správce zpracovává pouze po nezbytnou dobu.

Informace o zpracování osobních údajů, jejich účelech a době jejich uchování:

Subjekt údajů:

  • zákazník e-shopu Mýdlárna Kouzelná hájovna pod Lysou horou

Účely zpracování:

Tyto údaje zpracováváme výhradně za účelem zprostředkování uzavření kupní smlouvy a právním základem takového zpracování je tedy plnění kupní smlouvy.

Tyto osobní údaje od vás získáváme výhradně na základě vaší registrace na www.kouzelnahajovna.cz, případně vyplněním vašich údajů na webové stránce při nákupu.

Doba zpracování těchto údajů je 10 let, z důvodu archivace účetních dokladů.

E-mailová podpora

V případě, že nás kontaktujete na našem kontaktním emailu nebo pomocí kontaktního formuláře na adrese www.kouzelnahajovna.cz/muj-ucet/, můžeme vás požádat o poskytnutí jednoznačných identifikačních informací, které poslouží k ověření oprávněnosti Vašeho požadavku. E-mailovou komunikaci
archivujeme. Právním základem takového zpracování je náš oprávněný zájem.

Telefonická podpora

V případě, že nás kontaktujete na našem kontaktním telefonním čísle, můžeme Vás požádat o poskytnutí jednoznačných identifikačních informací, které poslouží k ověření oprávněnosti vašeho požadavku. Právním základem takového zpracování je náš oprávněný zájem.

Spravované osobní údaje:

  • jméno, příjmení, email, telefon, adresa, IP adresa, IČ

Práva subjektu údajů:

V souladu s platnými právními předpisy máte právo požadovat:

– právo na přístup k osobním údajům,

– právo na opravu osobních údajů

– právo na přenositelnost údajů

– právo na omezení zpracování

– odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

– právo na vymazání osobních údajů – subjekt údajů má právo požádat
o vymazání svých osobních údajů. Toto provedeme bez zbytečného odkladu, pokud však osobní údaje subjektu nepotřebujeme pro plnění smluvních
a zákonných povinností či ochranu našich oprávněných zájmů. Pokud subjekt údajů uskutečnil objednávku na e-shopu www.kouzelnahajovna.cz, osobní údaje týkající se objednávky jsme povinni uchovávat po dobu minimálně 10 let pro daňové účely.

Naši zpracovatelé osobních údajů:

Internet CZ, a.s., Ktiš, Česká republika

Solitea Česká republika a.s., Drobného 555/49, 60200 Brno-Královo pole, Česká republika

Zabezpečení dat: Data jsou uloženy v datových centrech pod správou Microsoft Azure, který deklaruje soulad s GDPR.

Závěrečná ustanovení:

Dokument vchází v platnost 28. 5. 2018